Misja

Fundacja Znowu w Biegu została powołana do utworzenia specjalistycznej jednostki medycznej zajmującej się rehabilitacją i leczeniem osób z niepełnosprawnością ruchową oraz po amputacjach. Oficjalne otwarcie Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu odbyło się w grudniu 2018 r. Pomysłodawcą powstania ośrodka jest Fundacja Poland Business Run, najbardziej znana z organizacji charytatywnej sztafety biznesowej. Jej misją jest wsparcie osób z niepełnosprawnością ruchową poprzez dofinansowanie protez kończyn, sprzętu medycznego i rehabilitacji, a od teraz także turnusów terapeutycznych we własnym centrum.

Pracując od lat z osobami po amputacjach, przekonaliśmy się, jak ważna jest kompleksowa pomoc w powrocie do pełnej sprawności, nie tylko pod kątem zdrowia fizycznego, ale i psychicznego. Tak zrodził się pomysł na własne Centrum Rehabilitacji, w którym doświadczeni specjaliści otoczą holistyczną opieką naszych beneficjentów oraz inne osoby, które tego potrzebują.

Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run

Osobom po amputacjach oferujemy specjalne tygodniowe turnusy rehabilitacyjne, w czasie których oprócz zajęć z fizjoterapeutą, pacjenci biorą udział w warsztatach z psychologiem oraz indywidualnie dobranych konsultacjach ze specjalistami. W 2018 r. z kompleksowej terapii w ośrodku skorzystało już kilkunastu beneficjentów biegu Poland Business Run, którzy przyjechali do Krakowa z całego kraju.

Cały dostępny w centrum sprzęt jest w pełni dostosowany do pracy z osobami z dysfunkcjami narządów ruchu. Dysponujemy m.in. schodami rehabilitacyjnymi, torami do nauki chodu i do ćwiczeń równoważnych, profesjonalnym ergometrem eliptycznym czy platformą dynamograficzną do analizy równowagi i chodu.

Zakup sprzętu do Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu został dofinansowany ze środków Miasta Krakowa.

Lokale przy ul. Odrzańskiej 13/2 w Krakowie, w których znajduje się ośrodek, zostały nieodpłatnie przekazane przez Grupę BUMA partnera Fundacji Poland Business Run.