Przejdź do treści

RODO

Administratorem Twoich danych osobowych, w tym danych adresowych oraz adresu e-mail jest FUNDACJA CENTRUM REHABILITACJI ZNOWU W BIEGU, adres siedziby: Odrzańska 13/2, 30-408 Kraków, tel. 609 915 005, e-mail: centrum@znowuwbiegu.pl.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Odrzańska 13/2, 30-408 Kraków, lub poprzez e-mail: centrum@znowuwbiegu.pl

Administrator będzie korzystał z Twoich danych w celu:
  • organizowania dla Pana/Pani turnusów rehabilitacyjnych,
  • możliwości udzielenia Pani/Panu pomocy psychologicznej lub korzystania z konsultacji medycznych u naszych specjalistów z dziedziny ortopedii, podologii, dietetyka, fizjoterapii,
  • świadczenia dla Pani/Pana innych usług pomocowych, zgodnie z celami statutowymi naszej Fundacji oraz do organizacji dla Pani/Pana wsparcia finansowego- na podstawie udzielonej nam przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna art.6 ust. 1 it a oraz art.9 ust.2 lit a RODO),
  • wysyłania na podany przez Panią/Pana adres e-mail lub numer telefonu wszelkich niezbędnych informacji związanych z działalnością Fundacji- na podstawie udzielonej nam zgody (podstawa prawna art.6 ust. 1 lit a RODO).
Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru na zasadach wskazanych w RODO.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w naszej firmie znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce Ochrona danych osobowych/RODO oraz w naszej Polityce Prywatności