Przejdź do treści

Anna Orzechowska

Anna Orzechowska

Prezes Fundacji Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu

Prezes Fundacji Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu, specjalistka w dziedzinie zarządzania projektami finansowanymi z funduszy unijnych oraz ze środków krajowych. Jest absolwentką chemii i zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła również studia podyplomowe w obszarze integracji europejskiej w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w instytucjach wdrażających programy unijne oraz w organizacjach pozarządowych. Jest koordynatorką projektów dofinansowanych ze środków m.in. PO FIO, PFRON, ASOS, EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz State Street Foundation. Posiada certyfikaty zarządzania projektami – Prince2 Foundation oraz Prince 2 Practictioner.

Uwielbia czytać książki, jeździć na rowerze i podróżować.