Przejdź do treści

dr Urszula Horwath

Urszula Horwath

Psycholog

Doktor nauk o zdrowiu, psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tytuł doktorski uzyskałam na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ w Krakowie. Odbyłam 4-letnią specjalizację w dziedzinie psychologii klinicznej zakończoną egzaminem w Centrum Egzaminów Medycznych i otrzymałam tytuł specjalisty psychologa klinicznego. Kształcenie psychoterapeutyczne zdobyłam w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum UJ w Krakowie. Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. W swojej codziennej praktyce klinicznej zajmuję się diagnozą psychologiczną oraz psychoterapią indywidualną osób, które przeżyły sytuacje kryzysowe, doświadczają trudności w życiu osobistym, cierpią na zaburzenia psychiczne, zmagają się z niepełnosprawnością nabytą w wyniku choroby czy urazu.

Posiadam długoletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, seniorami oraz osobami po amputacji kończyny w przebiegu adaptacji do nowej sytuacji życiowej. Ponadto, tworzę i realizuję warsztaty z zakresu umiejętności psychospołecznych (w tym radzenia sobie ze stresem czy skutecznej komunikacji) dla osób dorosłych, seniorów, personelumedycznego.