Przejdź do treści

Sławomir Szczupacki

Sławomir Szczupacki

Koordynator Centrum Rehabilitacji

Zajmuje się

  • przygotowanie osób po amputacji do protezowania
  • trening rehabilitacyjny po amputacji (kończyna dolna i górna)
  • nauka posługiwania się protezą
  • reedukacja chodu z użyciem protez

Koordynator Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu, fizjoterapeuta oraz dyplomowany podolog. Absolwent licznych szkoleń i kursów, podczas których poszerza swoją wiedzę w zakresie fizjoterapii, protetyki oraz podologii ortopedycznej.

Specjalizuje się w diagnostyce i terapii oraz zaopatrzeniu ortopedycznym schorzeń kończyny dolnej – w tym stopy, stawu skokowo–goleniowego oraz stopy cukrzycowej. Pacjentom po amputacji oferuje treningi rehabilitacyjne oraz naukę i analizę chodu z użyciem protezy. Tematyka ta jest mu szczególnie bliska, gdyż sam w dzieciństwie uległ wypadkowi, w wyniku którego stracił nogę i od lat porusza się na protezie. Prowadzi wykłady i szkolenia na temat opieki, usprawniania, protezowania i zaopatrzenia ortopedycznego osób po amputacjach.