Nasz zespół

Koordynator Centrum Znowu w Biegu, fizjoterapeuta, dyplomowany podolog. Absolwent licznych szkoleń i kursów. Nieustannie poszerza swoją wiedzę w dziedzinie fizjoterapii, protetyki oraz podologii ortopedycznej. Specjalizuje się w diagnostyce i terapii oraz zaopatrzeniu ortotycznym schorzeń kończyny dolnej, stopy i stawu skokowo–goleniowego oraz stopy cukrzycowej. Pacjentom po amputacji oferuje treningi rehabilitacyjne oraz naukę i analizę chodu z użyciem protezy. Tematyka ta jest mu szczególnie bliska, gdyż sam w dzieciństwie uległ wypadkowi, w wyniku którego stracił nogę i od lat porusza się na protezie. Prowadzi wykłady i szkolenia na temat opieki, usprawniania i protezowania osób po amputacjach, a także zaopatrzenia ortopedycznego.

SŁAWOMIR SZCZUPACKI

Absolwentka studiów magisterskich na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała, pracując z pacjentami po różnego rodzaju operacjach, urazach ortopedycznych i sportowych. Swoim podopiecznym pomaga uporać się z bólem, który nie pozwala im w pełni funkcjonować. Osobom po amputacjach proponuje zarówno terapię manualną, jak i trening rehabilitacyjny. W swojej pracy łączy techniki terapii manualnej oraz diagnostykę w ujęciu osteopatycznym. Własną praktykę związaną ze sportem wykorzystuje w prowadzeniu treningu stabilizacyjnego i wzmacniającego. Regularne kursy i szkolenia motywują ją do pogłębiania swojej wiedzy.

MAŁGORZATA DOMAŃSKA

Doktorantka na wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz asystent naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego CM UJ. Ukończyła wiele praktyk zawodowych w kraju i za granicą oraz specjalistycznych kursów doszkalających. Specjalizuje się szczególnie w pracy z osobami po amputacjach, jak również z pacjentami, którzy doznali urazów ortopedycznych lub kontuzji sportowych. Prowadzi indywidualną ocenę diagnostyczną, terapię manualną oraz trening rehabilitacyjny. Praca z pacjentem oznacza dla niej wyzwanie, które zawsze podejmuje z uśmiechem na ustach.

AGNIESZKA WNUK